Wednesday, August 8, 2012

Educational with Prof. Eben Archer (Planting)

We often get asked for advice when it comes to planting methods and best practices when establishing vineyard. It goes to say that good wine is made in the vineyard and we all know that there is much truth in this. But how do we ensure that our vineyard yield grapes with the perfect concentration and flavour profiles? At Mischa nursery we know that we offer you above average vines, it is now up to you to establish profitable vineyards.
Together with Prof. Eben Archer we’ve put together a 20 minute educational DVD with guidelines on exactly how to plant your vines. It clearly shows what to do and more important, what NOT to do. The DVD is in Afrikaans and perfect for short informal training sessions.

Below you will find a short teaserYou can order your DVD at only R150 (Incl vat and excl R45 postage). Contact Gary at (021) 864 1020 or send an email to vines@mischa.co.za

Please see About us for more details

Regards
Gary Barns

Tuesday, June 26, 2012

Our latest advert about the Boeredag held at Mischa Estate...June 2012


Some more interesting adverts....March 2012


April 2012


Check out the adverts that The Vine Guys recently published.


January 2012

February 2012

Friday, June 22, 2012

The Vine Guys "go green" with Biodiesel

Mischa Estate Biodesel
It's nice when decisions are no brainers. This was the case for us when taking the choice to run with 100% Biodiesel on our Estate. I can now sleep easier at night by knowing the product I'm pumping into my vehicles is carbon neutral.

The funny part about Biodiesel is the smell of KFC when a tractor drives past. The advantages:

§       Cost less than regular diesel
§       NO modifications are necessary to use biodiesel on any diesel engine
§       It contains no sulphur which is the major cause of engine oil breaking down
§       It is made from waste cooking oil which does not compete with food stocks
§       It is non-flammable, non-hazardous, non-toxic &  environmentally friendly
§       It has a flash point of approx. 130°C  while fossil diesel is approx. 70°C
§       It has a higher cetane rating that really improves engine performance
§       Our biodiesel conforms to the American Specification ASTM D-6751
§       Users can switch between biodiesel and regular diesel as they wish
§       It has superior cleaning properties over all other regular diesel fuel
§       It provides much better engine lubrication than regular diesel
§       Biodiesel is widely used in many countries around the world
§       Fuel consumption is virtually the same as regular diesel
§       Engine power is virtually the same as regular diesel
§       It produces 75% less exhaust smoke emissions
§       It produces 80% less carbon dioxide emissions
§       It helps economic growth and empowerment
§       It extends engine life by up to 200%
§       It mixes very well with fossil diesel
§       It is safe to store and handle
§       It creates employment 
§       It is a renewable fuel
§       It is a “green” fuel

Tuesday, June 19, 2012

Mischa Kwkery, Blok No.1

The Vine Guys kwekery blok na grondkartering en voorbereiding met Dawid Saaiman en Eben Archer.

Monday, June 27, 2011

The Vine Guys - Back to Basics

 OPTIMALE WINGERDPRAKTYKE: OPSOMMING

E Archer

 1. Kies die ligging volgens kultivar en wyndoelwit – massadraers op laerliggende, vrugbare gronde en eerste etiket kultivars op hoërliggende, blootgestelde, skraler gronde.
 2. Moenie probeer geld spaar op grondvoorbereiding nie. Skep die beste moontlike grondvolume vir gebufferde wortelstelsels (klimaatsver-andering).
 3. Plant sover moontlik in plantgate wat met ‘n vurk gemaak is. Kompakte plantgatwande inhibeer wortelgroei en –verspreiding vir die res van die wingerd se leeftyd. Plant altyd in die middel van die plantgat sodat die wortels eweredig rondom die stok versprei en verhoed onnodige inkort van wortels.
 4. Verseker regop stamme (gebalanseerde kordonne) en nou mikke met stokvorming – volledige benutting van die kordondraad. Moet nooit lote wat dunner is as potlooddikte met stokvorming gebruik nie.
 5. Gebruik die nouste moontlike rywydte (tonne/ha) en pas die in-ry stokspasiëring aan by die wisseling in grondpotensiaal (lowermikro-klimaat). Dit dra grootliks by tot homogene lootlengtes wat homogene rypwording verseker. Gebruik kort plantlyne en plant dwars oor die rye.
 6. Gebruik ‘n prieelstelsel wat pas by die doel van produksie: vertikaal met skuifdrade as die styl van die druiwe bestuur wil word en 2-draad heining met oopval lote vir 2de etiket wyne.
 7. Vir hoër gehalte druiwe kies ‘n ryrigting wat windbeweging in die ry af toelaat (afkoeling). Vir ander wyndoelwitte kies noord-suid ryrigting (hoër produksie).
 8. Verhoed te alle tye opbou van draers (herken die 1ste ogie op ‘n draloot) sodat die prieelstesel (blaaroppervlakte) oor tyd nie te klein word nie. Vernuwe draers gedurig en kies, waar moontlik, altyd die regopste draers.
 9. Waar Cazenave draereenhede gebruik word onthou dat daar altyd ‘n 1-oog tappie aan die onderkant moet wees en dat die eenhede nie nader as 30 cm vanmekaar moet wees nie – gebruik sover moontlik 5 tot 6 oë, behou die boonste 2 lote en suier die onderstes weg.
 10. Gebruik langdraers om gapings op die kordondraad (mikke en tussen stokke) toe te maak. Elke langdraer het ‘n 2-oog draer aan sy basis.
 11. Onthou snoei is die eerste stap in lowerbestuur. Suier die 1ste etiket wingerde 2 maal. Tweede etiket wingerde word eenmalig, vroeg (ogies vryf) gesuier. Onthou om lote vir vernuwing te los waar nodig. Die ideaal is om dmv korrekte langtermynpraktyke wingerde staan te maak wat minimale lowerbestuur nodig het.
 12. Verhoed kort top langs die kante – oneweredige rypwording.
 13. Blaaruitdunning op die ewekansige metode (moenie stroop nie) slegs indien nodig.
 14. Moet nooit sylote uitbreek nie – hulle verskaf die jonger blare wat in die finale stadium van rypwording noodsaaklik is.
 15. Druiwe-afgooi word net toegepas wanneer dit noodsaaklik (trosse op kort lote) is. Geld op die grond beteken vir niemand iets nie.